Skip to main content

 

محصول فوق دارای ۲ سال گارانتی بوده و از چیپست های ۳۰۳۰ بریجلوکس با بهره ی نوری ۱۳۰-۱۴۰ لومن بر وات برای روشنایی بهتر در این محصول استفاده شده است.از قابلیت های متنوع این محصول میتوان دیم پذیر بودن و قابلیت راه اندازی با ولتاژهای ۱۲  و ۲۴ را نام برد.