Skip to main content

مقاومت چراغ در برابر ضربات مکانیکی ، چراغ‌هایی که در فضاهای خارجی استفاده می‌شوند، در معرض آسیب‌های متعدد همچون تنش‌های حرارتی یا برخورد جسم سخت قرار می‌گیرند؛ پس باید میزان مقاومت آن‌ها در برابر ضربات مکانیکی اندازه‌گیری شود. برای این کار، کد یا شاخصی به نام IK در نظر گرفته شده است. این شاخص چیست و چه کاربردی دارد؟ میزان مقاومت چراغ در برابر ضربات مکانیکی چقدر است؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال‌ها، مطالعه مقاله پیش‌رو را به‌هیچ‌وجه از دست ندهید.

مرور ادامه