Skip to main content

DOB چیست ؟ ،،معمولا LEDها برای روشن شدن نیازمند منبع تغذیه‌ای با جریان ثابت هستند. درایور روی صفحه یا همان DOB به معنی حذف منبع تغذیه یا منبع نور از LED است. هرچند این به معنی حذف کامل درایور یا منبع نوری از LED نیست. بلکه در چراغ ال ای دی DOB تنها درایور خارجی حذف شده و در واقع درایو روی همان بردی که LEDها قرار دارد، به صورت کاملا فشرده تعبیه می‌شود. در LEDهای Driver on Board بسیاری از قطعات مهم که به حذف نویز و طول عمر مدار کمک می‌کنند، حذف می‌شود. چراغ های ال ای DOB مشخصات الکتریکی قابل قبولی دارند و حذف درایو خارجی اختلالی در عملکرد آن‌ ایجاد نمی‌کند.

مرور ادامه